การรับประกันสินค้า

การรับประกันยางรถยนต์

ยางรถยนต์ทุกเส้นที่ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายของ ไทร์ทูยู อยู่ภายใต้การรับประกันจากผู้ผลิต โดยมีเงื่อนไขการรับประกันสินค้าตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตดังนี้

  1. รับประกันคุณภาพยางรถยนต์ 2ปี หรือ 50,000กิโลเมตร(อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) โดยเริ่มนับจากวันที่ติดตั้งยางรถยนต์

  2. โรงงานผู้ผลิตยางรถยนต์จะรับประกัน “คุณภาพยางที่เกิดจากกระบวนการผลิต” เท่านั้น เช่น *ยางขอบคดที่เกิดจากการผลิต ไม่รับประกัน “ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานหรือการติดตั้ง”

  3. “ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานหรือการติดตั้ง” ได้แก่

    *ความสึกหรอที่เกิดจากการใช้งาน เช่น ยางหมดดอกจากการใช้งาน, ยางเสียจากลมยางที่อ่อนเกินไป *ความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้ง เช่น ยางเสียจากการถอดใส่, ยางหมดดอกจากศูนย์ล้อที่ผิดพลาด *ความเสียหายที่เกิดจากถนน เช่น กระแทกอย่างรุนแรงจนยางบวม, ยางถูกบาดหรือตำจากภายนอก

  4. โรงงานผู้ผลิตจะทำการตรวจยางรถยนต์ทุกเส้นที่มีปัญหา หากพบว่าเป็น “ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานหรือการติดตั้ง” จะไม่ชดเชยมูลค่ายางรถยนต์ แต่หากพบว่าเป็น “คุณภาพที่เกิดจากกระบวนการผลิต” จะชดเชยเป็นส่วนลดของยางรถยนต์เส้นใหม่ตามมูลค่าและสัดส่วนการใช้งานของยางรถยนต์เส้นที่มีปัญหา และคำตัดสินของโรงงานผู้ผลิตถือเป็นอันสิ้นสุด

    อย่างไรก็ตามหากยางรถยนต์ท่านซื้อไปมีปัญหาโดยที่ท่านไม่ทราบว่าจะเกิดจาก คุณภาพยางที่เกิดจากกระบวนการผลิต หรือ ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานหรือการติดตั้ง ท่านสามารถส่งให้ตัวแทนจำหน่ายของเราเพื่อตรวจสอบเบื้องต้น หรือเป็นตัวกลางนำส่งให้โรงงานผู้ผลิตยางรถยนต์ตรวจสอบได้