เช็คสต็อกและมัดจำสินค้า

ลูกค้าสามารถเช็คสต็อกยางรถยนต์โดยการโทรศัพท์หาเราได้ที่

02-8126343 และ 094-929-4491

หลังจากลูกค้าเลือกยางรถยนต์ที่ต้องการแล้ว ลูกค้าสามารถเช็คสต็อกยางรถยนต์กับเรา ทางเราจะเช็คสต็อกยางรถยนต์ที่สำนักงานใหญ่และที่ตัวแทนจำหน่าย

  • หากตัวแทนจำหน่ายมียางรถยนต์รุ่นที่ลูกค้าต้องการ ลูกค้าสามารถเข้ารับการติดตั้งได้ทันที โดยไม่ต้องมัดจำค่ายางรถยนต์

  • หากตัวแทนจำหน่ายไม่มียางรถยนต์รุ่นที่ลูกค้าต้องการแต่สำนักงานใหญ่มีของ ลูกค้าจะต้องชำระค่ายางรถยนต์ทั้งหมด หลังจากชำระค่ายางรถยนต์ทั้งหมดแล้ว ยางรถยนต์จะถูกส่งไปยังตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดที่ลูกค้าเลือกภายใน2-4วันหลังจากวันรับชำระ (รบกวนแจ้ง ทะเบียนรถที่จะเข้าติดตั้งให้กับเราด้วย) เราจะประสานงานกับทางตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดที่ลูกค้าเลือกเข้ารับบริการให้ โดยลูกค้าต้องเอาเอกสารการโอนเงิน เข้าไปให้ร้านตัวแทนจำหน่ายด้วยในวันที่รับการติดตั้ง

  • หากทั้งตัวแทนจำหน่ายและสำนักงานใหญ่ไม่มีของ ลูกค้าต้องชำระค่ายางรถยนต์ทั้งหมด เพื่อให้สำนักงานใหญ่สั่งสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตและส่งไปยังตัวแทนจำหน่ายที่ลูกค้าเลือก ในกรณีนี้ กรุณาสอบถามระยะเวลาการสั่งสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตให้ชัดเจนก่อนที่จะโอนเงินมัดจำสินค้า

ชื่อบัญชี: บริษัท ไทร์ทูยู จำกัด

ธนาคาร: กสิกรไทย

สาขา: สามพราน

ประเภท: กระแสรายวัน

เลขที่บัญชี: 343-1-03335-5

โปรดเก็บเอกสารการโอนเงินเพื่อให้เป็นหลักฐานและมอบให้ตัวแทนจำหน่ายในวันที่รับการติดตั้ง