สภาพยางที่ควรเปลี่ยน

ตัวอย่างสภาพยางที่ควรเปลี่ยน

ยางเสื่อมสภาพตามอายุ

ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ค่อยได้ใช้รถแต่หากยางที่ติดตั้งไปในรถนั้น มีอายุการใช้งานมากกว่า4ปี(นับจากวันที่ติดตั้ง) ก็สมควรที่จะเปลี่ยนยางใหม่ได้ครับ

ยางดอกหมด

ไม่ว่าดอกจะหมดทั้งหน้ายาง หรือดอกหมดเพียงข้างใดข้างหนึ่งของหน้ายาง ก็สมควรที่จะเปลี่ยนยางใหม่ได้ครับ

มีแผลที่แก้มยาง

แก้มยางเป็นจุดที่อ่อนแอที่สุดของยาง หากแก้มยางถูกบาดตำมักจะทำให้ลมยางรั่วออกและยางเสียในที่สุด

*นอกจากนี้ ผู้ขับขี่ควรต้องสังเกตุอาการขณะขับขี่ด้วย เนื่องจากบางลักษณะของการเสียหายของยางนั้นไม่สามารถดูได้ชัดเจนด้วยตาเปล่าเช่น ยางบวมที่หน้ายาง แต่ผู้ขับขี่จะรู้สึกถึงการสั่นไหวทุกๆรอบการขับขี่ที่ยางสัมผัสถนน ซึ่งก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่สมควรจะเปลี่ยนยางใหม่ได้ครับ