เกี่ยวกับเรา

รู้จักเรา

“ไทร์ ทู ยู” คือ เว็บไซต์จำหน่ายยางรถยนต์ ที่ให้บริการค้าส่งและค้าปลีกยางรถยนต์ ผ่านช่องทางศูนย์บริการยางรถยนต์ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของเรา โดยอาศัยช่องทางอินเตอร์เน็ตเพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลตัวแทนจำหน่ายกับผู้บริโภค

พันธกิจ ของเรา

  • จัดหายางรถยนต์ที่มีคุณภาพ ในราคาที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผล ให้ครอบคลุมกับทุกรูปแบบการใช้งานตั้งแต่ รถยนต์ซูปเปอร์คาร์, รถยนต์ยุโรป, รถยนต์ญี่ปุ่น, รถยนต์SUV และรถยนต์ที่ใช้งานเชิงพาณิชย์
  • บริการค้าส่งยางรถยนต์ให้กับศูนย์บริการยางรถยนต์ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของเรา และเป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลสินค้าและสถานที่ติดตั้งยางรถยนต์กับผู้บริโภค
  • ขยายเครือข่ายที่ให้บริการ ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทย และในประเทศอื่นๆในประชาคมอาเซี่ยน
  • พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายโดยใช้หลักการ ให้ความสำคัญและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจำหน่าย เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาธุรกิจระยะยาว

ติดต่อเราได้ที่